Wij zijn Dankers & Klokman

We werken aan het vergroten van de kwaliteit van de zorg.  Onze kennis en ervaring met multiproblem gezinnen geeft inzicht in het gehele sociale domein. Dit  inzicht gebruiken wij om de komende drie transities om te zetten van wet naar resultaatgerichte uitvoering. Zowel voor de kwaliteit van leven voor gezinnen, als voor de beheersing van maatschappelijke kosten. Optimaliseren van de toegang tot zorg, opzetten van diverse wijkteams, aanpak multiproblem gezinnen behoren tot onze activiteiten. We werken voor gemeentelijke overheden en zorgaanbieders.    

Specifieke informatie over de Wraparound Care kunt u lezen op de pagina Project informatie

Eén van de teams die we hebben begeleid heeft de Andrée van Es prijs  (innovatie) gewonnen. Lees hier het jury rapport 
 U kunt ons volgen op Twitter.   

 

Van transitie naar transformatie

 
Rapportage, Leren van calamiteiten 2   van de samenwerkende jeugdinspecties m.b.t. 
veiligheid in kwetsbare gezinnen. De "meiden" van Hardinxveld Giessendam

Sandra Klokman schreef samen met Albert-Jan Kruiter een bijdrage  in boek "hoe de
verzorgingsstaat verbouwd wordt" .  Hierbij het 
Artikel   Lees meer ook over huidige projecten >

Visie op uitvoering

In september 2009 zijn we gestart met de wraparound care manier van werken. In eerste instantie voor multiproblem gezinnen. Op basis van onafhankelijke monitoring: succesvol. Zie Project informatie    
De monitoring (Maatschappelijke kosten/baten analyse) leert ook dat sneller signaleren van problematiek het effect vergroot. Daarom zijn we ook actief in (wijk)teams en het optimaliseren van de toegang tot de zorg. Ook bij de vroege signalering werkt de wijze van werken met de Wraparound care goed. Het goede samenspel tussen vindplaatsen zoals scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, gezondheidscentra, politie in de wijk, sportverenigingen, huisartsen e.d. helpt bij het oppakken van signalen. 
   Lees meer >

Wij werken voor

 Wij werkten of werken voor:   

  • Zorgaanbieders:  Lindenhout.
  • Gemeenten: Amersfoort: Almelo;  Den Haag;  Helmond: Tilburg; Hengelo. Hilversum,  Doesburg, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem.
  • Woningbouwvereniging: Portaal 
  • Scholen: Stichting Elan Hilversum;  basis- en voortgezet onderwijs in Delft.